Rondleiding “van Bassin naar Lunet Zeeland”

Het eerste deel van deze rondleiding is gelijk aan de rondleiding “het Frontenpark”. Deze rondleiding wordt uitgebreid met een bezoek aan de aansluitende “Hoge Fronten”.

Hoge Fronten jpgRond het jaar 1250 werd in Europa het buskruit (her)uitgevonden. Midden 14e eeuw wist men al dat men met buskruit, middels het graven van mijngangen en het aanbrengen van grote ladingen kruit onder de stadsmuur, deze muren ernstig kon verzwakken c.q. opblazen. Rond 1500 deed, door toenemende ervaringen met het gebruik van buskruit, ook het vuurgeschut zijn intrede in de belegering van steden. De ontwikkeling, in de tijd gezien, van de reikwijdte en de accuratesse van het vuurgeschut noodzaakte ook de stad Maastricht tot het steeds opnieuw herstellen en aanleggen van steeds nieuwere verdedigingswerken rondom de stadsmuren om hiermee de schade door kanonvuur te reduceren. De eenvoudigste verdediging was het onderwater zetten van de gebieden voor de stadsmuren. In het westen van Maastricht was het terrein echter te hoog voor het gebruik van water als verdedigingsmiddel en moest men zijn toevlucht nemen tot een systeem van droge grachten.

Dit gebied noemen wij de “Hoge Fronten”, bestaande uit bastions, lunettenen en, uiteraard, droge grachten.

Om het graven van naderingsmijngangen door de vijand te voorkomen heeft men dit stelsel voorzien van mijngalerijen met als doel het opsporen van vijandelijke naderingsmijnen, de zgn. luistergangen.

Rond het jaar 1775 vond de laatste uitbreiding plaats van het hoge front. Ongeveer 1/3 deel van het hoge front, genaamd de Linie van Du Moulin, is momenteel nog volledig intact. De mijngalerijen, ook wel genoemd de kazematten, met een  totale lengte van circa 11 kilometer, zijn nog vrijwel volledig intact. In verband met Covid-19 is het momenteel niet mogelijk de mijngalerijen te bezoeken. 

Tijdens de rondleiding in de Hoge Fronten krijgt u een indruk hoe een dergelijk defensiesysteem er na ca. 250 jaar nog ongewijzigd uitziet. Onze vrijwilligers wandelen met u door de droge grachten en bovenop de verdedigingsmuren en zullen u graag informeren over de wijze van oorlog voeren in de periode 1450 tot 1850. De Hoge Fronten zijn 14 ha. groot en niet alleen een rijksmonument maar tevens een  natuurmonument. Dit gebied is n.l. het meest noordelijk verspreidingsgebied van muurhagedissen. Met wat geluk kunt u deze hier ontdekken.lunet Zeeland

Deze  rondleiding duurt ca. 2,5 uur en is elke zaterdag om 10.30 uur. Ontmoetingsplek voor deze rondleiding is Filmhuis Lumière, Bassin 88, Maastricht. De kosten van deze rondleiding bedragen € 12,-- per persoon; jeugd t/m 12 jaar € 7,50. U kunt reserveren tot de donderdagavond tevoren 23.59 uur. Denk aan gemakkelijk schoeisel!

De rondleiding eindigt in de buurt van het Kon. Emmaplein. Afhankelijk van uw eigen verdere programma zullen onze gidsen u de weg wijzen naar het centrum. 

Gezien het heersende Covid-19 geldt voor uw veiligheid en die van onze gidsen het protocol. 

Wilt u voorafgaand aan uw digitale aanmelding en betaling daarvan kennisnemen.

Gebruik het aanmeldingsformulier om te reserveren !

Aanvraagformulier Rondleidingen Maastricht Vestingstad

Gebruik onderstaand formulier om een (groeps)rondleiding in en rondom de Vestingwerken in Maastricht aan te vragen:


Vul aub uw naam en voornaam in.

Ongeldige invoer

Onjuist mailadres.

U dient nog een keuze te maken

Indien u Vriend van de Stichting Maastricht Vestingstad (SMV) bent, kunt u gratis deelnemen aan alle rondleidingen.

Ongeldige invoer

Maak aub een keuze.

Ongeldige invoer


Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer